Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Indexo
 
Formuli di politeso en letri.
(
Apendico 10-ma.)
Ta formuli esas afero di nacionala kustumo e stilo, e la simpla traduko di tala nacionala formuli genitus ne nur senfina diverseso, ma frazi stranja, nekomprenebla o miskomprenebla. Semblis do necesa fixigar, per konvenciono, to quo devas konsideresar kom polita formuli.
Ye la komenco di letro, ni uzez nur Sioro, e se la korespondanto havas ula titulo, funciono o profesiono, qua konsideresas en nia korespondado, ni skribez : Sioro Prezidero, Sioro Profesoro, e. c. Por iti, qui havas funciono o situeso, por qua la simpla Sioro ne semblas suficanta, ni havas la vorto Sinioro : Sinioro Episkopo, Sinioro Ministro.
Ye la fino di letro, ni generale uzez : Kun sincera saluto. Por siniori e la personi, quin ni qualifikas  sinioro  ni dicez : Kun respektoza saluto.
Komprenende ta reguli ne koncernas la korespondado kun amiki, kamaradi, parenti, qua admisas tre granda diverseso en ta formuli.
[Segun Progr., II, 679; IV, 470].
 
Kontenajo Antea Indexo
Ica pagino transskribesis aden formato elektronika da Martin Lavallée.
Ica pagino modifikesis laste ye 3-ma februaro januaro 1999.