Kompleta Gramatiko detaloza
di la
linguo internaciona Ido

Kontenajo Antea Sequanta Indexo
 
Nomi. Adresi.
(
Apendico 9-ma.)
[D. 1141] ... l'Akademio rekomendas enuncar la personal nomi komencante per la prenomo. (Ica decido ne koncernas la nomi en listi, adresari, e. c., ube on pozas la familial nomo unesme, por l'alfabetal ordino.)
On rekomendas por l'adresi la sistemo (Franca), qua komencas per la nomo di persono e finas per l'urbo e la lando, ed on repulsas la sistemo inversa (Rusa) [Progr., IV, 470; VI, 52; VII, 162].
Exemplo di korekta adreso:
Monsieur Louis Legrand
64, rue Notre-Dame
Sens (Yonne)
FRANCE
Se on volas indikar, dop nomo di persono, ta di lua urbo o lando (ex. : nomo di delegito, en raporto pri kongreso), ni konsilas pozar ta lasta nomo inter parentezi, ex. : Sro Martin (Paris), e ne, segun la Germana kustumo, separar la du nomi per streketo: Sro Martin-Paris, qua kredigas, ke la nomo di la persono esas Martin-Paris.
 
Kontenajo Antea Sequanta Indexo
Ica pagino transskribesis aden formato elektronika da Martin Lavallée.
Ica pagino modifikesis laste ye 3-ma februaro 1999.